Vloženo: 11.06.2020
Vloženo: 11.06.2020

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva J.Matuška 7 se sídlem Ostrava Dubina J.Matuška 30/7 konané dne 30.6. 2020 ve 20.00 hod. v sklepních prostorách domu.

Program členské schůze

1. Zahájení
2. Volba sčitatele a komise pro návrh a usnesení
3. Schválení roční závěrky za rok 2019
4. Různé
5. Schválení usnesení
6. Závěr

Předběžné informace získáte na http://jmatuska7.bytovedruzstvo.eu

Za představenstvo BD Strakoš

Vloženo: 09.07.2019
Datum události:
27.06.2019

1. Jako sčítatel byl zvolen pan Kuropata a ověřovatelé usnesení byli zvoleni paní Hebdová ,pan
Marčišovský a pan Bosák.

2. Schůze se zúčastnilo celkem 14 členů družstva

3. Členská schůze schválila roční uzávěrku za rok 2018 a to 13 hlasy , jeden byl proti.

4. Členská schůze schválila zhotovení kamerového systému do částky 60 000 Kč a měsíční
provozní náklady 1000Kč.

Vloženo: 14.06.2019
Datum události:
27.06.2019

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva J.Matuška 7 se sídlem J. Matuška 30/7 Ostrava Dubina konané dne 27. 6. 2019 ve 20hod ve sklepních prostorách domu.
Program
1. Zahájení
2. Volba sčitatele a komise pro návrh usnesení
3. Projednání a schválení roční závěrky
4. Projednání kamerového systému
5. Různé
6. Schválení usnesení
7. Závěr

Vloženo: 25.06.2018
Datum události:
25.06.2018

směrnice GDPR pro BD s kamerovým systémem

Vloženo: 16.05.2016

Program členské schůze Bytového družstva

J.Matuška 30/7 která koná dne 8.6.2016 v objektu notářky paní Valigurová

1. Zahájení a volba předsedajícího členské schůze.

2. Schválení programu schůze

3.Schválení nových stanov

4 Zvolení tříčlenného představenstva

Paní Okonová

Pan Lipina

Pan Strakoš

5. Usnesení

6. Závěr

Vloženo: 20.06.2021
Datum události:
30.06.2021
Vloženo: 10.06.2018
Datum události:
26.06.2018

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva J.Matuška30/7 se sídlem J. Matuška 30/7 Ostrava Dubina Konané dne 26. 6. 2018 ve 20hod ve sklepních prostorách domu.
Program
1. Zahájení
2. Volba sčitatele a komise pro návrh usnesení
3. Projednání a schválení roční závěrky
4. Projednání kamerového systému
5. Diskuse o možnosti převodu družstevního podílu do osobního vlastnictví
6.. Různé
7. Schválení usnesení
8. Závěr

Za představenstvo

Vloženo: 12.06.2017
Datum události:
27.06.2017

Členská schůze Bytového družstva J.Matuška 7 se bude konat dne 27.6. 2017 ve 20.00 hod. v sklepních prostorách domu.

Program členské schůze
1. Zahájení
2. Volba sčitatele a komise pro návrh a usnesení
3. Projednání a schválení roční uzávěrky
4. Projednání rekonstrukce střechy a možnosti úvěru
5. Různé
6. Schválení usnesení
7. Závěr

Vloženo: 13.06.2016
Datum události:
30.06.2016

Členská schůze Bytového družstva J.Matuška 7 se bude konat dne 30.6. 2016 v 19.30 hod. Jako obvykle ve schůzovní místnosti.

Program členské schůze

1. Zahájení a volba předsedajícího členské schůze.

2. Schválení programu schůze

3. Projednání a schválení roční účetní uzávěrky za r.2015

4 .Projednání rekonstrukce střechy

5. Usnesení

6. Závěr

Vloženo: 16.05.2016

Návrh na schválení nových stanov

Vloženo: 16.05.2016
Datum události:
08.06.2016

Bytové družstvo J. Matuška 7 se sídlem Ostrava - Dubina, Jaromíra Matuška 30/7, PSČ 70030

Tímto Vás zveme na členskou schůzi BD, která se bude konat dne 8.6.2016 od 15.30 hodin

v objektu notářky JUDr Valigurové ul. 28 Října 1610/95 702 00 Ostrava 2

Program:

1. Zahájení a volba předsedajícího členské schůze.

2. Změna stanov družstva.

3. Volba představenstva

4. Diskuze.

5. Závěr.

Strakoš Milan

Vloženo: 29.06.2015
Datum události:
05.08.2015

Program náhradní členské schůze Bytového družstva J.Matuška 7 se bude konat dne 5.8. 2015 ve 20.00 hod, ve schůzovní místnosti.

1. Zahájení
2. Schválení programu schůze
3. Volba orgánů

Volba sčitatele hlasů
Volba způsobu hlasování
Volba návrhové komise – tříčlenná pro vytvoření usnesení

4. Schválení roční uzávěrky

5. Poslední projednání nových stanov

6. Různé

7. Diskuse

8. Usnesení

9. Závěr

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687