Informační deska

Náhradní členská schůze Bytového družstva J.Matuška 7 dne 5.8. 2015 ve 20.00 hod

Datum události: 

05.08.2015

Program náhradní členské schůze Bytového družstva J.Matuška 7 se bude konat dne 5.8. 2015 ve 20.00 hod, ve schůzovní místnosti.

1. Zahájení
2. Schválení programu schůze
3. Volba orgánů

Volba sčitatele hlasů
Volba způsobu hlasování
Volba návrhové komise – tříčlenná pro vytvoření usnesení

4. Schválení roční uzávěrky

5. Poslední projednání nových stanov

6. Různé

7. Diskuse

8. Usnesení

9. Závěr

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)