Informační deska

Program členské schůze

Program členské schůze Bytového družstva

J.Matuška 30/7 která koná dne 8.6.2016 v objektu notářky paní Valigurová

1. Zahájení a volba předsedajícího členské schůze.

2. Schválení programu schůze

3.Schválení nových stanov

4 Zvolení tříčlenného představenstva

Paní Okonová

Pan Lipina

Pan Strakoš

5. Usnesení

6. Závěr

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)