Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva

Datum události: 

30.06.2016

Členská schůze Bytového družstva J.Matuška 7 se bude konat dne 30.6. 2016 v 19.30 hod. Jako obvykle ve schůzovní místnosti.

Program členské schůze

1. Zahájení a volba předsedajícího členské schůze.

2. Schválení programu schůze

3. Projednání a schválení roční účetní uzávěrky za r.2015

4 .Projednání rekonstrukce střechy

5. Usnesení

6. Závěr

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)