Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva

Datum události: 

27.06.2017

Členská schůze Bytového družstva J.Matuška 7 se bude konat dne 27.6. 2017 ve 20.00 hod. v sklepních prostorách domu.

Program členské schůze
1. Zahájení
2. Volba sčitatele a komise pro návrh a usnesení
3. Projednání a schválení roční uzávěrky
4. Projednání rekonstrukce střechy a možnosti úvěru
5. Různé
6. Schválení usnesení
7. Závěr

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)