Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva J.Matuška30/7

Datum události: 

26.06.2018

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva J.Matuška30/7 se sídlem J. Matuška 30/7 Ostrava Dubina Konané dne 26. 6. 2018 ve 20hod ve sklepních prostorách domu.
Program
1. Zahájení
2. Volba sčitatele a komise pro návrh usnesení
3. Projednání a schválení roční závěrky
4. Projednání kamerového systému
5. Diskuse o možnosti převodu družstevního podílu do osobního vlastnictví
6.. Různé
7. Schválení usnesení
8. Závěr

Za představenstvo

MILAN STRAKOŠ - předseda představenstva
DUŠAN LIPINA - místopředseda představenstva

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)