Informační deska

Členská schůze

Datum události: 

27.06.2019

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva J.Matuška 7 se sídlem J. Matuška 30/7 Ostrava Dubina konané dne 27. 6. 2019 ve 20hod ve sklepních prostorách domu.
Program
1. Zahájení
2. Volba sčitatele a komise pro návrh usnesení
3. Projednání a schválení roční závěrky
4. Projednání kamerového systému
5. Různé
6. Schválení usnesení
7. Závěr

Žádám všechny o účast a dochvilnost. Kdo se nebude moct zúčastnit, prosím o předání plné moci. Plnou moc si můžete stáhnout na našich webových stránkách v oddílu ke stažení.
http://jmatuska7.bytovedruzstvo.eu/ke-stazeni

Za představenstvo Strakoš Milan

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)