Informační deska

Usnesení členské schůze Bytového družstva J.Matuška 7 ze dne 27.6.2019

Datum události: 

27.06.2019

1. Jako sčítatel byl zvolen pan Kuropata a ověřovatelé usnesení byli zvoleni paní Hebdová ,pan
Marčišovský a pan Bosák.

2. Schůze se zúčastnilo celkem 14 členů družstva

3. Členská schůze schválila roční uzávěrku za rok 2018 a to 13 hlasy , jeden byl proti.

4. Členská schůze schválila zhotovení kamerového systému do částky 60 000 Kč a měsíční
provozní náklady 1000Kč.

5. V bodě různé byl vznesen požadavek na zhotovení madel na zábradlí, oprava dveří v přízemí,
revize balkonů, zvýšení nájmu a mzda pro představenstvo. Dále se dohodlo že tyto body budou
projednány na další členské schůzi která se bude konat do konce Října roku 2019. Na tuto
schůzi bude připraven rozpis nákladů na provoz družstva.

Usnesení zkontrolovali
Paní Hebdová
Pan Marčišovský
Pan Bosák

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)