Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi 30. 6.2020

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva J.Matuška 7 se sídlem Ostrava Dubina J.Matuška 30/7 konané dne 30.6. 2020 ve 20.00 hod. v sklepních prostorách domu.

Program členské schůze

1. Zahájení
2. Volba sčitatele a komise pro návrh a usnesení
3. Schválení roční závěrky za rok 2019
4. Různé
5. Schválení usnesení
6. Závěr

Předběžné informace získáte na http://jmatuska7.bytovedruzstvo.eu

Za představenstvo BD Strakoš

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)